نوع آگهی
شهر
تعداد اتاق
قیمت
50,000لیر230,000لیر
متراژ
90متر مربع300متر مربع
نوع آگهی
شهر
تعداد اتاق
قیمت
50,000لیر230,000لیر
متراژ
90متر مربع300متر مربع

خرید ملک در ترکیه

آفرهای جدید

ملک اداری شماره 3

96000 لیر
160
2

ملک اداری شماره 2

230000 لیر

ملک اداری شماره 1

65000 لیر

خانه شماره 9

230000 لیر
230
3

خانه شماره 8

80000 لیر
190
4

خانه شماره 7

120000 لیر
فوری

خانه شماره 6

90000 لیر
230
4
فوری

خانه شماره 5

70000 لیر
130
2

خانه شماره 4

75000 لیر
300
4

خانه شماره 3

120000 لیر
230
3
فوری

خرید و اجاره

اجاره مسکونی در ترکیه

ملک اداری شماره 3

96000 لیر
160
2

ملک اداری شماره 2

230000 لیر

ملک اداری شماره 1

65000 لیر

خانه شماره 9

230000 لیر
230
3

خانه شماره 8

80000 لیر
190
4

خانه شماره 7

120000 لیر
فوری

خانه شماره 6

90000 لیر
230
4
فوری

خانه شماره 5

70000 لیر
130
2

مشاوران نمونه

اخبار و مقالات جدید

اخبار و مقالات

پست ۵

اخبار و مقالات

پست ۴

اخبار و مقالات

پست ۳

اخبار و مقالات

پست ۲