لوگو ریملاک
اجاره
قیمت
0لیر100لیر
دسته بندی
شهر
متراژ
0متر مربع100متر مربع
تعداد اتاق
آگهی فوری
هیچ داده ای یافت نشد
قیمت
0لیر100لیر
دسته بندی
شهر
متراژ
0متر مربع100متر مربع
تعداد اتاق
آگهی فوری

ملک اداری شماره 3

96000 لیر
160
2

ملک اداری شماره 2

230000 لیر

ملک اداری شماره 1

65000 لیر

خانه شماره 9

230000 لیر
230
3

خانه شماره 8

80000 لیر
190
4

خانه شماره 7

120000 لیر
فوری

خانه شماره 6

90000 لیر
230
4
فوری

خانه شماره 5

70000 لیر
130
2

خانه شماره 4

75000 لیر
300
4